Přehled aktuálních seminářů 2024 (řazeno dle data konání)

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

ON-LINE, úterý 28. května 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

PRAHA, úterý 28. května 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POVINNOSTI OBCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

pouze ON-LINE, čtvrtek 30. května 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 30. května 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

VODNÍ ZÁKON (vodní hospodářství) - webinář

ON-LINE, úterý 4. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

KONTROLNÍ ŘÁD (webinář)

ON-LINE, úterý 4. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 6. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

KONTROLA A TERÉNNÍ ŠETŘENÍ PODLE KONTROLNÍHO ŘÁDU (se zdůrazněním vazeb k novému stavebnímu zákonu)

ON-LINE, úterý 11. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

PRAHA, úterý 11. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 13. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

PRAHA, úterý 18. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

ON-LINE, úterý 18. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ON-LINE, úterý 18. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

PRAHA, úterý 18. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ

ON-LINE, úterý 25. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

BRNO, úterý 25. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

NÁJEM BYTU A DOMU ZA ÚČELEM BYDLENÍ (webinář)

pouze ON-LINE, čtvrtek 27. června 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

BRNO, úterý 1. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

===============================================================

===============================================================

OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY (webinář)

ON-LINE, xxxxxxxxxx, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

OBEC JAKO PRONAJÍMATEL A PROPACHTOVATEL NEMOVITÉHO MAJETKU (webinář)

ON-LINE, xxxxxxxxx, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ON-LINE ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ V PROSTŘEDÍ APLIKACE ZOOM (BUĎ PŘÍMO PŘES APLIKACI, NEBO LZE I PŘES PROHLÍŽEČ ---> viz ZDE).

Další semináře budeme postupně zveřejňovat ... 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

© Copyright vzdělávací agentura SCIENS (čti "sciens" :-)