Přehled aktuálních seminářů 2024 (řazeno dle data konání)

KONTROLA A TERÉNNÍ ŠETŘENÍ PODLE KONTROLNÍHO ŘÁDU (s důrazem na stavební zákon)

PRAHA, úterý 3. září 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

BRNO, úterý 1. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ZÁKON O ODPADECH (odpadové hospodářství) - webinář

ON-LINE, úterý 8. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

PRAHA, úterý 8. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

NÁJEM BYTU A DOMU ZA ÚČELEM BYDLENÍ (webinář)

ON-LINE, úterý 8. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE (podle školského zákona) - webinář

ON-LINE, středa 9. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

VODNÍ ZÁKON (vodní hospodářství) - webinář

ON-LINE, čtvrtek 10. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

PLACENÍ A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK (podle daňového řádu)

ON-LINE, úterý 15. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 17. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

PŘESTUPY V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 17. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON (webinář)

ON-LINE, úterý 22. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

KONTROLA DOTACÍ POSKYTOVANÝCH ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY (webinář)

ON-LINE, úterý 22. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ON-LINE, čtvrtek 24. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

KONTROLA A TERÉNNÍ ŠETŘENÍ PODLE KONTROLNÍHO ŘÁDU (webinář) - s důrazem na stavební zákon

ON-LINE, čtvrtek 24. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

ON-LINE, čtvrtek 31. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

PRAHA, čtvrtek 31. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

NEZBYTNÁ CESTA A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁSAHY DO VLASTNICTVÍ POZEMKŮ A STAVEB (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 31. října 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

DPH V PRAXI VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ (webinář)

ON-LINE, úterý 5. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

OCHRANA DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (webinář)

ON-LINE, úterý 5. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ (postupy správního orgánu) - webinář

ON-LINE, čtvrtek 7. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ZÁVAZNÁ STANOVISKA ORGÁNŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (webinář)

ON-LINE, úterý 12. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (školská problematika) - webinář

ON-LINE, středa 13. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (webinář)

ON-LINE, středa 13. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 14. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

OCHRANA OVZDUŠÍ (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 14. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

INSOLVENČNÍ PRÁVO ... (webinář)

ON-LINE, úterý 19. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 21. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POVINNOSTI OBCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

ON-LINE, úterý 26. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

KONTROLA A TERÉNNÍ ŠETŘENÍ PODLE KONTROLNÍHO ŘÁDU (webinář)

ON-LINE, úterý 26. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

JAK SE VYVAROVAT ZRUŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU? (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 28. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 28. listopadu 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

VYLOUČENÍ A PODMÍNĚNÉ VYLOUČENÍ ZE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ - webinář

ON-LINE, středa 4. prosince 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

OBEC JAKO PRONAJÍMATEL A PROPACHTOVATEL NEMOVITÉHO MAJETKU (webinář)

ON-LINE, čtvrtek 5. prosince 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ (webinář)

ON-LINE, úterý 10. prosince 2024, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ON-LINE ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ V PROSTŘEDÍ APLIKACE ZOOM (BUĎ PŘÍMO PŘES APLIKACI, NEBO LZE I PŘES PROHLÍŽEČ ---> viz ZDE).

Další semináře budeme postupně zveřejňovat ... 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

© Copyright vzdělávací agentura SCIENS (čti "sciens" :-)