Přehled aktuálních seminářů a kurzů 2019 a 2020 (řazeno dle témat)

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

Brno, úterý 5. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

Praha, čtvrtek 21. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

Ostrava, úterý 21. dubna 2020, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Praha, úterý 10. prosince 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

POVINNOSTI OBCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Brno, úterý 5. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

Praha, úterý 3. prosince 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

STAVBY NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Praha, úterý 26. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

VLASTNICTVÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR, SVJ

Praha, čtvrtek 12. prosince 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

OBEC JAKO VLASTNÍK NEMOVITÝCH VĚCÍ

Praha, čtvrtek 14. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Praha, čtvrtek 7. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

DPH V PRAXI (aktuální stav a novely pro rok 2020)

Brno, úterý 5. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

Praha, čtvrtek 7. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (kontrola příjemců dotací)

Praha, čtvrtek 31. října 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

PLACENÍ A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Praha, úterý 12. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

Brno, úterý 5. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

KONTROLNÍ ŘÁD

Praha, čtvrtek 14. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ZÁKON O ZBRANÍCH

Praha, úterý 26. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ZÁKON O ODPADECH

Praha, čtvrtek 14. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

OCHRANA OVZDUŠÍ

Praha, čtvrtek 5. prosince 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – STÍŽNOSTI A PETICE (školská problematika)

Praha, úterý 19. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

SPISOVÁ SLUŽBA

Praha, čtvrtek 28. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Praha, úterý 19. listopadu 2019, INFORMACE  ♦  PŘIHLÁŠKA

===============================================================

STAVEBNÍ ŘÁD II. (vybrané postupy)

Praha, čtvrtek 31. října 2019, AKCE SE BOHUŽEL NEKONÁ!! ☹

===============================================================

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Odkazy a semináře na další období jsou průběžně upravovány a doplňovány ...

 

© Copyright vzdělávací agentura SCIENS (čti "sciens" :-)